Choć modernizacja ulicy dotyczy głównie wybudowania od podstaw nowego torowiska tramwajowego, to w koncepcji jaką przedstawił Urząd Miasta Łodzi jest także element rowerowy, dzięki któremu poprawi się także komunikacja rowerowa w rejonie

Budowa ma rozpocząć się od skrzyżowania z ul. Strażacką i Kurczaki (krańcówka Kurczaki) i przebiegać wzdłuż ul. Rzgowskiej aż do Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Na długim odcinku torowisko zaplanowano w śladzie obecnej drogi dla rowerów, zatem z pewnością podczas zaplanowanych prac nie uniknie się wielu utrudnień dla rowerzystów. 

Zadanie "Budowa nowego torowiska na ul. Rzgowskiej, na odcinku od ul. Kurczaki do pętli Instytut CZMP" ujęte zostało w Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+. Inwestycja oszacowana na 47,9 mln zł miałaby zostać realizowana w latach 2026-2029.

Zacznijmy od skrzyżowania z ul. Strażacką i ul. Kurczaki obok krańcówki. Tutaj nakładają się dwa projekty, które pewnie będą realizowane jednocześnie lub jeden po drugim. Zakłada on bowiem modernizację istniejącego torowiska tramwajowego. Przy okazji ma nastąpić naprawienie braków rowerowych, do jakich doszło w przeszłości. Na przykład zostanie zbudowany niewielki fragment drogi dla rowerów na północno-wschodnim narożniku skrzyżowania. 

Rzgowska Kurczaki 01

W samym opcacowaniu "tramwajowym" na południe od tego skrzyżowania, tej korety rowerowej nie widać. 

Rzgowska szpital ICZMP 01

Rzgowska szpital ICZMP legenda

Tutaj jeszcze układ wygląda w taki sposób, jaki znamy dotychczas (za wyjątkiem torowiska pomiędzy jezdniami) 

Rzgowska szpital ICZMP 02

Dopiero gdy za skrzyżowaniem z ul. Potulną torowisko kieruje się przez jezdnię na zachodnią stronę, zaczyna kolidować z dotychczasową drogą dla rowerów. 

Rzgowska szpital ICZMP 03

Rzgowska szpital ICZMP 04

Na skrzyżowaniu z ul. Kosynierów Gdyńskich odtworzone zostaną przejazdy dla rowerów na drugą stronę jezdni. 

Rzgowska szpital ICZMP 05

Rzgowska szpital ICZMP 06

Ponieważ torowisko będzie poprowadzone po dotychczasowym miejscy gdzie był mostek dla pieszych i rowerów, droga dla rowerów odgina się pomiędzy drzewami w stronę nowej przeprawy przed rzeczkę. 

Rzgowska szpital ICZMP 07

Po wschodniej stronie wzdłuż parkingu hipermarketu, także pojawi się nowa droga dla rowerów. 

Rzgowska szpital ICZMP 08

Na samym skrzyżowaniu z ul. Paradną i ul. Kolumny, przejazdy dla rowerów zostaną stworzone na każdym z wlotów. Zaś na zachód wzdłuż ul. Paradnej i nowego torowiska zostanie stworzona droga dla pieszych i rowerów. 

Rzgowska szpital ICZMP 09

Rowerem będzie można dojechać niemal pod same drzwi szpitala.

Rzgowska szpital ICZMP 10

Przy istniejącej krańcówce autobusowej zostaną dobudowane dwa połaczenia z drogą dla rowerów - ułatwi to skomunikowanie rowerowe okolicy. 

Rzgowska szpital ICZMP 11