Zeszły rok był jednym z najlepszych rowerowo lat w historii Łodzi. Ale co przynieść może nam rok obecny?

Ubiegły 2023 rok okazał się jednym z 3 najlepszych lat dla przyrostu infrastruktury rowerowej. Gdyby tylko patrzeć w statystyki i sumę tras rowerowych w Łodzi, to można wysnuć taką tezę. Z pewnością propagandyści urzędowi prędzej czy później skorzystają z naszych obliczeń i bez podawania tła czy kontekstu, zaczną chwalić się jak to jest fantastycznie w mieście. 
Według naszym pomiarów w Łodzi przekroczono magiczną barierę 200 km separowanych dróg dla rowerów. Biorąc pod uwagę także namalowane na jezdniach pasy ruchu dla rowerów sumaryczna liczba wszystkich tras infrastruktury rowerowej przekroczyła 250 km! W minionym roku przybyło najwięcej kilometrów infrastruktury rowerowej od 2014 roku: 15 km. Tyle, że niestety, ta która stanowi niemal połowę tego przyrostu (trasa Górna) nie jest w żaden sposób czymś diametralnie poprawiającym poruszanie się rowerem po mieście - jest elementem towarzyszącym trasę dojazdową do autostrady i terenów przemysłowych. 
Pozostałe 9 km to: kilometrowy odcinek ul. Rewolucji 1905 roku gdzie zdołano wyznaczyć drogę dla rowerów na wyremontowanej jezdni, namalowane 2 km pasów ruchu dla rowerów na ul. Kaczeńcowej, czy budowane przy okazji modernizacji ulic Północnej, Wojska Polskiego i Strykowskiej niepokończone nadal drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe, lub modernizowanej za prywatne fundusze fragmentu ul. Kaczeńcowej. W 2023 roku właściwie jedyną samodzielną inwestycją rowerową był 400-metrowy odcinek na Księży MłynZestawienie 2023 roku z podziałem na rodzaj nawierzchni i rodzaj infrastruktury rowerowej (w osobnym artykule)

Co zatem w 2024? 
Poza budową drogi dla rowerów na Księży Młyn pomiędzy Śmigłego-Rydza a al. Piłsudskiego i ul. Milionową, zaplanowano na ten rok szereg spraw rowerowych. Wszystkie znajdują się na dokumentacie na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich pod tytułem "plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024". 

  1. Budowa połączenia rowerowego pomiędzy ul. Braterską a skrzyżowaniem al. Jana Pawła II z ul. Obywatelską w systemie zaprojektuj i wybuduj w I kwartale roku (za szacunkową kwotę 304 878,05 PLN) - przetarg się już odbył (kliknij)
  2. Wiata dla rowerów w Łagiewnikach w II kwartale roku (za szacunkową kwotę 121 951,22 PLN) 
  3. Budowa infrastruktury rowerowej (Budżet Obywatelski) - 2 części w I kwartale roku (za szacunkową kwotę 170 731,71 PLN) 
  4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Waltera-Janke (strona wschodnia) na odcinku pomiędzy ulicami Obywatelską i al. Wyszyńskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj w I kwartale roku (za szacunkową kwotę 3 658 536,59 PLN) - przetarg już się odbył (kliknij)
  5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Boya- Żeleńskiego w II kwartale roku (za szacunkową kwotę 219 512,19 PLN)
  6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Piłsudskiego na odc. Przędzalniana-Kilińskiego w II kwartale roku (za szacunkową kwotę 243 902,45 PLN) 
  7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Obywatelskiej na odc. al. Jana Pawła II - al. Politechniki w II kwartale roku (za szacunkową kwotę 243 902,45 PLN) 
  8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Północnej na odc. Franciszkańska Sterlinga w II kwartale roku (za szacunkową kwotę 243 902,45 PLN) 

plan2024